IIS - Backup och återställa pending request

Öppna Local Machine Certificate Store

 1. Klicka på Start > Run och typ "mmc" och sen en Enter
 2. Klicka på File och välj Add/Remove Snap in och sedan på Add...
 3. Välj Certificates i Add Standalone Snap-in och sedan Add
 4. Välj Computer Account och sedan Next
 5. Välj Local Computer och sedan Finish
 6. Stäng Add Standalone Snap-in och klicka på OK i skärm Add/Remove Snap in
 7. Gå tillbaka till Microsoft Management Console

Expertera Private Key och Pending Request

 1. Gå till Request eller Certificate Enrolment Requests -> Certificates
 2. Höger Klicka på den ansökan du vill göra en backup av, och klicka på All Tasks -> Export.
 3. I Certificate Export Wizard klicka på OK -> Export the private key -> Next
 4. Håll standardinställningarna och klicka på Next
 5. Välj ett lösenord och klicka på Next
 6. Spara din fil som .pfx i ett säkert plats
 7. Klicka på Finish

Återställa backup av Private Key och Pending Request

 1. Höger klicka på Request eller Certificate Enrolment Requests -> All Tasks -> Import för att starta Certificate Import Wizard
 2. Klicka på Next och sedan Browse... Välj ditt PFX fil
 3. Ange det lösenord som angavs under säkerhetskopieringen och även kontrollera önskade alternativ. Vi rekommenderar att du väljer Mark this key as exportable, och klicka på Next
 4. I skärm Certificate Store, välj Automatic, klicka på Next och sedan Finish

   SSL-kontroll

   SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

   point up