IIS - Hitta problem med SSL Diagnostics

Microsoft SSL Diagnostics, eller SSL Diag, är en program av Microsoft, som analyserar en IIS Server, och visar en sammanfattning av varje virtual host i IIS. Via detta program kan man ser om en virtual host har en SSL Certifikat i bruk, och om det finns fel med den.

Nedan två problem som visas frekvent:

You DON'T have a private key that corresponds with this certificate

Certifikatet har installerads, men är inte kopplad met den Private Key. Följ den här manual för att koppla den.

#WARNING:CertVerifyCertificateChainPolicy returned error

Du måste förtfarande installera root och intermediate certifikat.  

Om du är inte säker om fel i SSL Diag, skicka gärna ett mail till oss.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up