IIS - Lägg till ny webbplats

Lägg till ny webbplats

  1. Klicka på Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services
  2. Högerklicka på Web Sites och välj New -> Web Site
  3. Välj ett namn, och klicka på Next
  4. Välj IP adress och port, och klicka på Next
  5. Välj katalog till hemsidan, och klicka på Next
  6. Välj Access Permissions och klicka på Next
  7. Klicka på Finish

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up