IIS - Oppna Local Machine Certificate Store

Öppna Local Machine Certificate Store

  1. Klicka på Start > Run och typ "mmc" och sen en Enter
  2. Klicka på File och välj Add/Remove Snap in och sedan på Add...
  3. Välj Certificates i Add Standalone Snap-in och sedan Add
  4. Välj Computer Account och sedan Next
  5. Välj Local Computer och sedan Finish
  6. Stäng Add Standalone Snap-in och klicka på OK i skärm Add/Remove Snap in
  7. Gå tillbaka till Microsoft Management Console

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up