IIS - Stäng av SSL v2

SSL version 2 har inte använts som standard för många är, och brukar endast installeras till stöd för äldre produkter. Det kan också vara en betydande säkerhetsrisk, så vi rekommenderar starkt att stänga av den. Detta kan man göra i Windows Register.

Stäng av PCT 1.0:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server]
"Enabled"=dword:00000000


Stäng av SSL 2.0:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server]
"Enabled"=dword:00000000

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up