Importera Certifikat och Private Key från PFX fil

I denna manual visar vi hur du kan göra installation av ett certifikat, från ett PFX fil. PFX är båda certifikat och private key, och bruks som backup.

 1. Klicka på Start > Run och typ "mmc" och sen en Enter
 2. Klicka på File och välj Add/Remove Snap in och sedan på Add...
 3. Välj Certificates i Add Standalone Snap-in och sedan Add
 4. Välj Computer Account och sedan Next
 5. Välj Local Computer och sedan Finish
 6. Stäng Add Standalone Snap-in och klicka på OK i skärm Add/Remove Snap in
 7. Gå tillbaka till Microsoft Management Console
 8. Höger klicka på Personal -> All Tasks -> Import för att starta Certificate Import Wizard
 9. Klicka på Next och sedan Browse... Välj ditt PFX fil
 10. Ange det lösenord som angavs under säkerhetskopieringen och även kontrollera önskade alternativ. Vi rekommenderar att du väljer Mark this key as exportable, och klicka på Next
 11. I skärm Certificate Store, välj Automatic, klicka på Next och sedan Finish

Aktivera i IIS 6

 1. Start IIS Manager
 2. Gå till hemsidan du vill ha SSL på. Högerklicka på den och välj Properties -> Directory Security -> Server Certificate
 3. Välj Replace the current certificate eller Assign an excisting certificate
 4. Välj certifikat. När du är klart, är de aktiv på hemsidan.

Aktivera i IIS 7

 1. Klicka på Start -> Administrative Tools -> IIS Manager
 2. Bläddra till Sites och klicka på den sidan du vill ha SSL på
 3. Klicka på Action -> Bindings
 4. Klicka på Add...
 5. Välj https, lägg in IP adress, och port (443 brukar man tar). Välj med Browse, rätt certifikat

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up