Felmeddelande - 0x80090016

Problem

Följande fel står i Windows Event Viewer:

A fatal error occurred when attempting to access the SSL server credential private key.
The error code returned from the cryptographic module is 0x80090016.

Lösning

Rättigheterna för den privata nyckeln är inte korrekt. Ge båda System och Administrator full behörighet till C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up