IIS - Fel: Cannot find the certificate request associated with this certificate file

Problem

När du försöker installera en PKCS#7 certifikat i IIS 7, kommer upp följande fel:

Cannot find the certificate request associated with this certificate file.
A certificate request must be completed on the computer where it was created.

eller

There was an error while performing this operation
Details: CertEnroll::CX509Enrollment::P_InstallResponse: ASN1 bad tag value met.
0x8009310b (ASN:276)

Orsak

När du gör installation av diit SSL certifikat, söker IIS en Friendly Name. IIS kan inte hitta den, och kan inte komplettera installationen.

Lösning

Tilldela ett Friendly Name till certifikatet:

  1. Klicka på Start -> Run -> certmgr.mmc
  2. Hitta dit certifikat, högerklicka på den, och välj Properties
  3. Ändra Friendly Name

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up