IIS - Fel: CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed

Problem

Du ser fel You have a private key that corresponds to this certificate but CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed på skärm eller Windows Event Viewer

Orsak

Det finns flera möjliga orsaker till det här problemet:

  • Rätten till den private keyinte är inställd
  • Certifikat här installerads i Current User Certification Store, istället fär Local Machine Certificate Store
  • Certifikat dras från Current User Certificate Store  till Local Machine Certificate Store

Lösning

  • Ge båda System och Administrator full rätt i C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys, och starta om IIS.
  • Export ditt certifikat inklusiv private key från Current User Certificate Store och importera den i Local Machine Certificate Store

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up