IIS - Fel: Private key kan ej exporteras

Problem

När man försöker göra en backup av certifikat och private key, är möjligheten att exportera den private key grå, eller visas skärmen met detta alternativ inte.

Orsak

Det finns flera orsak. Dat kan vara att rätten på certifikat katalog är fel, eller den private key är markerad så att man inte kan exportera den.

Otillräckliga rättigheter till certifikatet filer

Detta beror på att system och administratören grupp har otillräckliga behörigheter på katalogen %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto. För att återställa dessa dolda filer, måste du först visa dom med hjälp av "Display hidden files and folders". Efter detta måste man ändra rättigheter.

  1. Klicka på Start -> Settings -> Control Panel
  2. Klicka på Appearance and Themes -> Folder Options
  3. Välj View -> Hidden Files and Folders -> Show hidden files and folders
  4. Öppna Windows Explorer
  5. Hitta %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
  6. I denna katalog finns flera fil. Varje fil är en "key container". Försök att öppna varje fil med Notepad
  7. Om en fil visas Access Denied, högerklicka på den filen, välj Properties och ger Administrators och System grupp rättigheter

Om inte detta funkar, får du skapa en ny CSR och private key och göra en ny beställning på våran hemsida. Den är skälvklart kostnadsfri.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up