IIS - Fel: This page must be viewed over a secure channel

Microsoft IIS är konfigurerad så att en säker anslutning krävs. Om ej säkra (HTTP) anslutningar ska användas för din webbplats kan du använda följande steg:

  • Höger klicka på din hemsida i IIS
  • Klicka på Edit under Secure Communications
  • Stäng av Require Secure Channel

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up