IIS - Fel: Unable to bind to the underlying transport

Efter du startar IIS, följande felmeddelande visas: Unable to bind to the underlying transport for 0.0.0.0:443

Detta innebär att en annan hemsida reden brukar samma IP adress och port. Med SSL Diag borde du kunna ser vilken det är.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up