IIS - Fel - CSR fel: private key ej 2048 bits

Vid förnyelse av ett certifikat genom IIS och skriver in din CSR på våran hemsida, ser du följande fel:

CSR Fel: Private key måste vara minst 2048 bits

Detta händer när din private key här en keysize mindre an 2048 bits. Sedan Januari 2011 måste din keysize vara minst 2048 bits.

För att skapa en ny CSR met 2048 bits keysize, måste du följa den här manual. Den tar hand om att du inte behöver stänga av din hemsida, men kan förtfarande skapa en korrekt CSR.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up