Kerio Mail Server - Installation av Certifikat

Kopiera din root och intermediate certifikat till din /sslca katalog på din server, och kopiera din site certifikat inklusiv private key till /sslcert. Starta om Kerio Mail Server.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up