Kerio Mail Server - Skapa CSR

  • Öppna Kerio Konsol.
  • Logga in på din Kerio Mail Server.
  • Gå till Configuration och sedan SSL-Certificates
  • Klicka på New... och sedan Certificate Request
  • Fyll i dina uppgifter och klicka på OK
  • I Certificates ser du nu Active Certificate och Request
  • Välj Request och sedan View... och View Request

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up