Novell ConsoleONE - Skapa CSR

Förberedelser

Kontrollera om följande software har installerads på din ConsoleOne workstation:

 • ConsoleOne 1.3.6+
 • Certificate Server snap-in Version 2 (2.23 Build 34+)
 • Server NICI 2.6+

Kontrollera att du har senaste version av PKIWrap.dll. Du hittar den i din ConsoleONE katalog. Versionen måste vara minst 2.2.3.9. Du hittar en update på Novells hemsida: Security Services 2.0.4.

Skapa CSR

 1. Starta ConsoleOne.
 2. Skapa en New Object i den server som du vill ha SSL på. Välj NDSPKI:Key Material som object type.
  OBS: Skriv ner den namn som du ger nya objekten. Du behöver den senare.
 3. Välj den server du vill ha din certifikat på.
 4. Välj Custom som creation type och klicka på Next. Välj External Certificate Authority som Certificate Authority
 5. Som RSA Key Size, välj 2048 bits och exportera din private key. Klicka på Next.
 6. Fyll i din domän namn och organisations information. Du måste ändra den Subject Name så den ser ut som:
  .CN=www.dindomän-se.OU=IT.O=FöretagsNamn.L=Plats.S=Län.C=SE
 7. Välj SHA1.
 8. Klicka på Next och sedan Finish.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up