Novell Netware 6.x - Installation av certifikat

Installation av certifikat

  1. Spara din .p7b eller .crt fil från våran mail.
  2. Öppna Console One och navigera till den KMO (Key Material) som du har skapad din CSR på
  3. Högerklicka på KMO och välj Properties.
  4. Klicka på Certificates, och sedan på Import. Import Server Certificates wizard visas nu.
  5. Välj No Trusted Root Certificate Available och klicka på Next.
  6. Klicka på Read From File och navigera till din certifikat.
  7. Öppna din fil och klicka sedan på Finish.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up