Novell Netware 6.x - Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Starta Console One
  2. Högerklicka på den container av din server, och välj New och sedan Object.
  3. I skärm New Object, välj NDSPKI: Key Material, och klicka sedan op OK.
  4. I skärm Create Server Certificate (Key Material), välj den server du vill skapa en CSR på
  5. Välj Custom Creation Method och klicka på Next.
  6. Välj External Certificate Authority och klicka på Next.
  7. Välj 2048 som key size, och välj Allow Private Key To Be Exported. Klicka på Next.
  8. Klicka på Edit brevid Subject Name och fyll i dina organisations uppgifter. Klicka sedan på OK och Next.
  9. Klicka på Finish

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up