Novell Silverstream - Installation av certifikat

Installation av Certifikat

  1. Starta SMC och klicka på Security
  2. Välj Certificates -> RSA -> Import Certificate.
  3. Välj en namn och katalog för din certifikat.
  4. Fyll i en lösenord för din certifikat. Spara det här lösenord!

Installation av root och intermediate certifikat

  1. Starta SMC och klicka på Security
  2. Välj Certificates och sedan Authorities.
  3. Klicka på Add Certificate Authority och välj din root certifikat, och gör sedan samma för din intermediate certifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up