Novell Silverstream - Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Starta den SMC och klicka på Security
  2. Klicka på Certificates.
  3. Klicka på RSA
  4. Klicka på Generate Request.
  5. Fyll i din organisations information och klicka på Next
  6. Välj 2048 bits som Key Size och klicka på Next.
  7. Nu visas vart din CSR och Private key ska sparas. Äventuellt kan du ändra vart den ska sparas
  8. Klicka på Next och sedan Copy CSR to Clipboard.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up