Novell iChain - Installation av certifikat

Kombinera root och intermediate certifikat

För att kunna göre installation av root och intermediate certifikat, måste du först kombinera dom i ett fil:

 1. Öppna dina root och intermediate certifikat med t.ex. Notepad
 2. Kopiera den kompletta intermediate certifikat
 3. Klistra in din intermediate certifikat direkt under din root certifikat
 4. Spara din fil som CA.crt

Installation av certifikat

 1. Öppna ConsoleOne och sedan ICS container av den iChain server.
 2. Öppna din certifikat.
 3. Välj tab Certificates och sedan Import.
 4. Klicka på Read from file och välj din CA.crt fil, och klicka på Next.
 5. Klicka på Read from file och välj din certifikat.
 6. Klicka på Finish.
  OBS: Du du ser fel: The subject in the certificate does not match the subject in the object (CSR). This will be due to additional OUs in the certificate eller Unable to validate the certificate chain to a root certificate, kan du ignorera detta.
 7. Klicka på Apply i iChain server.
  OBS: Certifikatet installeras nu, met kommer ger fel: -1240 Certificate failed parsing - may need external certificate.
 8. Öppna den accelerator av din hemsida. Välj din certifikat i Certificate under Secure Exchange portion.
 9. Klicka på OK och Apply.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up