Plesk 10 - Installation av Certifikat

Installation av certifikat

 1. Öppna ditt certifikat med t.ex. Notepad
 2. Login på Plesk Control Panel
 3. Gå till Websites & Domains -> SSL Certificates
 4. Klicka på Manage, brevid domän du vill ha ett certifikat för.
 5. Kopiera hela certifikat från Notepad, och klistra in den på Certificate textrutan, och klicka på Send Text

Installation av root och intermediate certifikat

 1. Gå till Websites & Domains -> SSL Certificates
 2. Välj din certifikat i listan Certificates. Där finns en textruta CA Certificates
 3. Öppna dina root och intermediate certifikater med Notepad
 4. Kopiera din intermediate certifikat, och klistra den i textrutan CA Certificates
 5. Gör det samma för din root certifikat. Klistra den under din intermediate certifikat
 6. Klicka på Send Text

Aktivera certifikat

 1. Gå till Websites & Domains -> Web Hosting Settings
 2. Brevid Certificate, klicka på din certifikat i Certificate meny

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up