Plesk 10 - Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Öppna Plesk Control Panel
  2. Gå till Websites & Domains -> SSL Certificates
  3. Klicka på Manage, brevid domän du vill ha ett certifikat för.
  4. Klicka på Add SSL Certificate
  5. Fyll i de nödvändiga organisatoriska och CSR data.
  6. Klicka på Reqeust.
  7. Klicka på nya certifikatet. Mitt i sidan står din CSR.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up