Plesk 11 - Skapa CSR

Denna manual är för Plesk 11. Andra handböcker finns tillgängliga för äldre versioner av Plesk.

  1. Logga in på Plesk 11 Control Panel.
  2. I den vänstra menyn, klicka på Domains
  3. Klicka på Manage hosting bredvid den domän där CSR bör skapas för.
  4. Klicka på Websites & Domains
  5. Klicka på certifikat ikonen, till höger bredvid det domännamn du vill skydda.
  6. Klicka på Add SSL Certificate
  7. Fyll i de begärda uppgifterna om organisationen och vid Certificate Name ge en igenkännbar namn (t.ex. domännamn). Klicka på Request för att skapa en CSR.
  8. Om det lyckas visas meddelandet: Information: New SSL certificate was added. To make it work, be sure to select it in website hosting settings (at Websites & Domains tab > domain name).
  9. Under Certificates visas nu angivet domännamn Certificate Name. Länkar därav visas, vilka delar redan finns närvarande. Klicka på domännamnet för att se dess detaljer.
  10. Rulla nedåt; Din CSR visas under rubriken CSR.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up