Plesk 9 - Installation av Certifikat

Installation av certifikat

 1. Öppna ditt certifikat med t.ex. Notepad
 2. Login på Plesk Control Panel
 3. Gå till Domains -> Domain Name -> SSL Certificate
 4. Klicka på det certifikat som du har skapat förut
 5. Kopiera hela certifikat från Notepad, och klistra in den på Certificate textrutan, och klicka på Send Text
 6. Gå till Domains -> Domain Name, klicka på Web Hosting Settings och välj din certifikat i Certificate meny
 7. Klicka på SSL Support, och sedan på OK

Installation av root och intermediate certifikat

 1. Gå till Domains -> Domain Name
 2. Välj din certifikat i listan Certificates. Där finns en textruta CA Certificates
 3. Öppna dina root och intermediate certifikater med Notepad
 4. Kopiera din intermediate certifikat, och klistra den i textrutan CA Certificates
 5. Gör det samma för din root certifikat. Klistra den under din intermediate certifikat
 6. Klicka på Send Text

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up