Plesk 9 - Skapa CSR

Skapa CSR

  1. Öppna Plesk Control Panel
  2. Gå till Domains -> Domain Name -> SSL Certificates
  3. Klicka på Add SSL Certificate
  4. Fyll i de nödvändiga organisatoriska och CSR data.
  5. Klicka på Reqeust.
  6. Klicka på nya certifikatet. Mitt i sidan står din CSR.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up