Webläsare kompatibilitet certifikat

Detta diagram visar webläsare kompatibilitet av SSL-certifikat som tillhandahålls av Xolphin för varje CA. Här kan du se vilka root-certifikat är betrodda av alla webbläsare eller applikation. Listan sammanställs baserat på vår egen forskning och på data från leverantörerna.

Webläsare

Mark Sectigo GeoTrust Symantec Thawte
Rotcertifikat UTN/AddTrust GeoTrust GlobalSign VeriSign Thawte
Internet Explorer 7+ Ja Ja Ja Ja Ja
Safari 5+ Ja Ja Ja Ja Ja
Google Chrome Ja Ja Ja Ja Ja
Mozilla Firefox Ja Ja Ja Ja Ja
Konqueror (KDE) Ja Ja Ja Ja Ja
Opera 7+ Ja Ja Ja Ja Ja
Camino 2+ Ja Ja Ja Ja Ja
AOL 5+ Ja Ja Ja Ja Ja
Lynx Ja Ja Ja Ja Ja


Mobil Webläsare

Mark Sectigo GeoTrust Symantec Thawte
Rotcertifikat UTN/AddTrust GeoTrust GlobalSign VeriSign Thawte
Apple iOS5.x + Ja Ja Ja Ja Ja
Android 2+ Ja Ja Ja Ja Ja
Pocket PC 2002 Nee Ja Ja Ja Ja
Windows Mobile 2003 Nee Ja Ja Ja Ja
Windows Mobile 5.x Nee Nee Ja Ja Ja
Windows Mobile 6.x Ja Ja Ja Ja Ja
Windows Phone 7.x Ja Ja Ja Ja Ja
Windows Phone 8.x Ja Ja Ja Ja Ja
RIM Blackberry 4.x + Ja Ja Ja Ja Ja
Opera Mini 3 Ja Nee Nee Nee Ja
Opera Mini 4.4 Ja Nee Ja Nee Ja
Opera Mini 5.1 Ja Nee Ja Nee Ja
Opera Mini 7 Ja Ja Ja Ja Ja
Opera Mini 7.5 Ja Ja Ja Ja Ja
Opera Mobile 6 Ja Ja Ja Ja Ja
Opera Mobile 10 Ja Ja Ja Ja Ja
Opera Mobile 12 Ja Ja Ja Ja Ja
Palm OS 3 Nee Ja Nee Ja Ja
Palm OS 4 Nee Ja Nee Ja Ja
Palm OS 5 Ja Ja Ja Ja Ja
Palm OS 6 Ja Ja Ja Ja Ja
Symbian Nee Nee Nee Nee Nee
KDDI Openwave 6.2+ Ja Ja Ja Ja Ja


Game Consoles

Mark Sectigo GeoTrust Symantec Thawte
Rotcertifikat UTN/AddTrust GeoTrust GlobalSign VeriSign Thawte
Sony PSP Ja Ja Ja Ja Ja
Sony Playstation 3 Ja Ja Ja Ja Ja
Nintendo Wii Ja Ja Ja Ja Ja


Email Clients (S/MIME)

Mark Sectigo GeoTrust Symantec Thawte
Rotcertifikat UTN/AddTrust GeoTrust GlobalSign VeriSign Thawte
Microsoft Outlook Ja Ja Ja Ja Ja
Microsoft Entourage (MAC OS X) Ja Ja Ja Ja Ja
Microsoft Outlook Express 5+ Ja Ja Ja Ja Ja
Microsoft Windows Mail 1.0+ Ja Ja Ja Ja Ja
Mail (Mac OS X) Ja Ja Ja Ja Ja
Lotus Notes 6+ Ja Ja Ja Ja Ja
Netscape Communicator 4.51+ Ja Ja Ja Ja Ja
Mulberry Email 3.1.6+ Ja Ja Ja Ja Ja
Qualcomm Eudora 6.2+ Ja Ja Ja Ja Ja
The Bat 1+ Ja Ja Ja Ja Ja


Applikationer/Frameworks

Mark Sectigo GeoTrust Symantec Thawte
Rotcertifikat UTN/AddTrust GeoTrust GlobalSign VeriSign Thawte
IBM Web Sphere Micro Environment (WME) Ja Ja Ja Ja Ja
IBM Web Sphere Custum Environment (WCE) Ja Ja Ja Ja Ja
Microsoft Authenticode Ja Ja Ja Ja Ja
Microsoft Office Ja Ja Ja Ja Ja
Mozilla Suite 1.0+ Ja Ja Ja Ja Ja
Visual Basic for Applications (VBA) Ja Ja Ja Ja Ja
Adobe Air Ja Ja Ja Ja Ja
Sun Java SE 1.4.2+ Ja Ja Ja Ja Ja
Sun Java JRE 1.4.2+ Ja Ja Ja Ja Ja
OpenSSL.org's OpenSSL v0.9.5+ Ja Ja Ja Ja Ja
Google Checkout Ja Ja Ja Ja Ja
Sea Monkey Ja Ja Ja Ja Ja

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up