Wildcard certifikat

Ett Wildcard-certifikat säkerställer varje subdomän på en rotdomän. När du använder ett enda domäncertifikat kommer det att vara anslutet till en specifik (sub) domän, till exempel www.domän.se. Ett wildcard-certifikat kommer att begäras på *.domän.se. Detta gör det möjligt att säkra en obegränsad mängd subdomäner.

Möjligheter

Ett Wildcard-certifikat är mest lämpligt för användare som vill säkra en hel del subdomäner. Om du vill säkra en större mängd subdomäner är Wildcard-certifikatet i de flesta fall mer fördelaktigt än ett Multi Domän Certifikat. För ett Multi Domän-certifikat, förutom den första standardmängden av domäner, kommer alla tilläggsdomäner / SAN att debiteras separat och certifikatet fungerar bara för dessa domänerna. Ett Wildcard-certifikat fungerar för alla subdomäner, så det behövs ingen ny utgåva om en ny subdomän måste säkras. Samma certifikat kan implementeras för den nya subdomänen.

Till exempel, så säkerställer Wildcard-certifikatet www.domän.se, mail.domän.se, shop.domän.se och example.domän.se. Ett wildcard-certifikat kan användas för ett nivå före rotdomänen. Det är inte möjligt att säkra två subdomäner, t.ex. exempel.exempel.domän.se med samma certifikat. I detta fall bör ett certifikat för *.exempel.domän.se begäras.

Endast GeoTrust RapidSSL Wildcard, Sectigo (Comodo) Positive SSL Wildcard, Premium SSL Wildcard och GlobalSign Organization Wildcard-certifikat gäller även för rotdomänen, utan en subdomän. Till exempel: domän.se. De andra erbjudna Wildcard-certifikaten är inte lämpliga för att säkra rotdomänen.

Wildcard-certifikat finns med:

  • Domän validering (utan företagsuppgifter i certifikatet)
  • Organisation Validering (med företagsuppgifter i certifikatet)

Det går inte att beställa ett Wildcard-certifikat med Extended Validation (grön adressfält).

Lägga till en wildcard till en MDC

I några Multi Domän-certifikat är det möjligt att lägga till ett Wildcard Domän. Detta kan vara användbart om du vill säkra olika domäner med alla sina subdomäner i ett certifikat.

Begär

Ett Wildcard-certifikat kan beställas via webbplatsen. För begäran krävs en CSR. Det vanliga namnet (domännamnet på vilket certifikatet begärs) behöver en asterisk (*) framför rotdomänen. Till exempel *.domän.se. Asterisken gör ditt certifikat giltigt för alla subdomäner.

Leveranstiden beror på varumärke och typ av validering (DV / OV). Ett Wildcard-certifikat med domänvalidering kan utfärdas inom 10 minuter (om förfrågan är rätt och domänen kommer att valideras direkt).

Leveranstiden för ett Wildcard-certifikat med organisations validering skiljer sig från 15 minuter till 2 dagar, beroende på varumärke.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up