Apache Tomcat - Installation av Certifikat

Apache Tomcat använder java keytool kommandot för att hantera certifikat. Med manual Java Keytool - Installation av certifikat kan du göra installation i keytool.

Efter att certifikatet har installerats måste servern fortfarande konfigureras. Detta kommer att använda Java Keystore. Detta kräver SSL anslutning konfigurerad.

Konfigurera SSL Connector

  1. Starta Tomcat
  2. Gå till http://localhost:8080/admin och logga in med en administrator-konto
  3. På vänster sidan, klicka på Service (Java Web Services Developer Pack)
  4. I meny på höger sidan, klicka på Create New Connector
  5. Välj HTTPS som Type
  6. Välj 443 som Port
  7. Ange uppgifter om din keystore
  8. Klicka på Save och sedan Commit Changes
  9. Starta om Tomcat. Efter detta är din certifikat aktiv

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up