Keytool fel - Failed to establish chain from reply

Det finns två möjliga orsaker till detta fel:

  • Det finns ingen root eller intermediate certifikat
  • Utformningen av certifikat kan inte läsas av JDK keystore

Kontrollera att du har ett certifikat i PKCS7 formatet. JDK har en preferens för PKCS7 formatet eftersom det redan finns en komplett certifikatkedja (ditt certifikat plus Root CA certifikat) i den.

 

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up