Nyttiga Java keytool kommandon

Radera certifikat från keystore
# keytool -delete -alias aliasname

List av alla certifikat i keystore:
# keytool -list -v | more

Lista av alla CA certifikat i keystore:
# keytool -list -keystore \j2sdk\jre\lib\security\cacerts | more

Visa certifikat:
# keytool -printcert -v -file anycert.cer | more

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up