Comodo Subscriber Agreement

För utfärdande av Extended Validation (EV) certifikat behövs ett antal valideringar. En av dessa valideringar inkluderar att underteckna Comodo Villkor. Dessa kommer att skickas via e-post och kan undertecknas digitalt. Validering genom telefon kommer inte att ske förrän du har kommit överens om att dessa villkor.

Det här mailet innehåller följande text:

Hej,

Vi har fått en ansökan om Comodo EV SSL-certifikat för xolphinse. Innan vi kan behandla denna begäran måste vi få ett undertecknat EV Subscriber Agreement.

Du hittar detta avtal på följande länk: https://www.comodo.nl/SA/999999999/CDpFXWSPAnKhNrcLz2Io&lang=se_SV

Om ansökan inte begärdes av dig, vänligen kontakta oss omedelbart.

Hälsningar,

Comodo.

Genom att klicka på webbadressen kan du godkänna Comodos allmänna villkor. Inom kort kommer detta att följas av validerings samtal.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up