Hantera beställningar

Från Xolphin Kontrollpanelen kan du kontrollera aktuell status för nyligen beställda SSL-certifikat. Denna information kan hittas under fliken ’Beställningar’. Om någon input från din sida krävs för att slutföra beställningen, hittar du detta på kontrollpanelens Dashboard (visas direkt genom att logga in på Xolphin Kontrollpanelen). Information som vad som krävs för att bearbeta ordern beror på vilken typ SSL-certifikat det gäller.

Översikt av nuvarande beställningar

I detta område hittar du alla aktuella SSL-certifikat beställningar som behandlas av Xolphin. Om du har en stor mängd beställningar, visar sidnumreringen nedanför sidan dom du kan använda att navigera genom alla aktuella beställningar.

Detaljer om varje beställning

Varje beställning kan öppnas för att visa detaljer. Utöver ett översikt över lämnade uppgifter, också tillåter dig att:

  • Att välja en valideringsmetod för Domain Validation (DV);
  • Skicka validerings e-post igen;
  • Signering och / eller ladda ner juridiska dokument för Extended Validation (EV);
  • Planera ett validerings samtal.
  • Avbryta beställningen. Använd bara det här alternativet om du inte behöver certifikatet trots allt. Använd inte det här alternativet om du behöver bara ändra detaljerna i din beställning. Vänligen kontakta Xolphin för detta i stället.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up