Code Signing - EV Codesigning

Introduktion

Extended Validation kodsigneringscertifikat ha nytta av omedelbar reputation med Microsoft Smartscreen. Den kombinerar alla fördelarna med digitalt undertecknat kod med rigorösa utökade valideringsprocesser. Extended Validation kodsigneringscertifikat hålla även strikta validerings standarder från CA/Browser Forum och till Microsofts specifikationer. Förbättrad autentisering tillhandahålls via en krypterad token som innehåller den privata nyckeln.

Windows Smartscreen

EV kodsigneringscertifikat har som extra fördel att den ge omedelbar reputation med Microsoft Smart Screen. Standard kodsigneringscertifikat måste bygga upp en reputation med Smart Screen programmet innan Smart Screen varningar försvinner.

Windows-drivrutin signering

EV kodsigneringscertifikat krävs för att få åtkomst till Windows Hardware Developer Center Dashboard Portal genom vilken alla kernel-mode drivrutiner för Windows 10 måste undertecknas.

USB token

EV kodsigneringscertifikat kan endast levereras med en USB-maskinvarutoken. Globalsign levererar ett SafeNet eToken 5100 med nya EV Code Signing certifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up