Ändringar för Xolphin från och med 15 februari 2024

Xolphin är nu en del av Sectigo. Som en del av vår kontinuerliga strategi för att använda den senaste tekniken i våra valideringsprocesser och för att förbättra valideringstiderna för Xolphin-kunder, uppdaterar Sectigo Xolphin-plattformen och API:erna. Detta innebär dock att det kommer att ske ändringar i API:t för återförsäljare som säljer OV/EV SSL- och Code Signing-certifikat som utfärdats av Sectigo.

För mer information, se vår guide. För frågor, vänligen kontakta Xolphin Support

Email Certifikat

  • Att signera och kryptera e-post hindrar avlyssning, och modifiera din e-post från tredje part. Det ger mottagaren en garanti för att meddelandet är oförändrat och är från dig. Om mottagaren har ett certifikat, kan du s...

    Mer

  • Denna manual beskriver signering av ett Word-dokument med hjälp av en digital signatur. Aktivera timestamp funktion För att hålla den digitala signaturen giltigt även efter certifikatet har löpt ut, måste tidsstämpel...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up