Word 2010 - Signera dokument

Denna manual beskriver signering av ett Word-dokument med hjälp av en digital signatur.

Aktivera timestamp funktion

För att hålla den digitala signaturen giltigt även efter certifikatet har löpt ut, måste tidsstämpel funktionen aktiveras. Som standard kommer Office 2010 tillämpa en XAdES-EPES signatur. Ett dokument med tidsstämpel kommer att ske i XAdES-T-format. Denna istelling görs genom att lägga till några alternativ i Windows-registret, genom de steg som beskrivs nedan.

 1. Öppna Start → Kör → regedit
 2. Bläddra till:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Signatures
 3. Skapa en ny REG_DWORD med namn XAdESLevel och värdet 5
 4. Skapa en ny REG_DWORD med namn MinXAdESLevel och värdet 2
 5. Skapa en ny REG_SZ med namn TSALocation med some värdet, din CA:s timestamp server. Till exempel:
  http://timestamp.comodoca.com/rfc3161

Signera dokument

 1. OÖppna det dokument som du vill signera, och klicka på File
 2. Klicka på InfoProtect DocumentAdd a Digital Signature
 3. Om så frågas, spara ditt dokument
 4. Ett pop-up visas igen där du kan ange ett skäl för signering och vilken certifikat som ska användas. klicka sedan på Sign
 5. Om allt gick korrekt ser du en pop-up om att dokumentet signerades. Klicka påOk
 6. Du kommer att se iInfo-skärmen i gult att dokumentet har undertecknats och av vem.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up