Hardware Security Module (HSM)

Vad är en HSM?

Hardware Security Modules ger ett pålitligt skydd för applikationer, transaktioner och information genom att säkra kryptografiska nycklar. En maskinvaru Security Module (HSM) är säker hårdvara där känslig (nyckel) materialet lagras. Till exempel privata nyckeln i ett digitalt certifikat. Ett function av en HSM är att separera de nyckelparet. Den lagrade informationen kan inte lämna en HSM och används för att utföra beräkningar med hög hastighet; Detta är den andra funktionen av en HSM. Fördelen av en lagring på en HSM, istället för, till exempel, en USB-token den mycket större kapacitet av en HSM i volym och hastighet.

Applikationer

Exempel på applikationer är system som genererar kreditkortsnummer och automatiserad digital signering av e-post och PDF-dokument som fakturor och försäkringsbrev. En HSM är alltid kopplad till ett program eller installeras i en server som är kopplad till ett nätverk.

Utbud

Det finns ett brett utbud av HSMs, där det finns stora skillnader i egenskaper och därför priser. Xolphin levererar PDF signeringscertifikat för stora volymer (från 2000 underskrifter per år) på HSMs. SafeNet erbjuder både billigare PCI-kort och en Ethernet ansluten modell som ger större användbarhet. Båda HSMs ger en säker miljö för undertecknande vid hög hastighet och uppfyller kraven från Adobe (åtminstone FIPS 140-2 nivå 3) för hårdvaru lagring av PDF Signing-certifikat i enlighet med Adobe CDS och AATL program.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up