USB token

Vad är en USB-token?

En USB-token, även kallad en PKI-token används för att lagra en digital signatur som därefter används för att signera eller logga in. På grund av användningen av avancerad kryptering, anses PKI vara den säkraste metoden för loggning. Dessutom uppfyller en USB-token kraven för kvalificerade digitala signaturer och de extra krav från Adobe för avancerade elektroniska signaturer för deltagande i AATL-programmet.

Säkert sätt

Karakteristiskt kan en privat nyckel på ett USB-token rederas, men inte kopierads för att installera någon annanstans. Dessutom är USB-token lösenordsskyddad.

Produkter

Xolphin erbjuder PDF signeringscertifikat från Globalsign för låg volym signering (där låg volym avser antalet underskrifter per år) på en USB-token från SafeNet. Dessa certifikat är lämpliga för signering från en stationär dator, men inte för serverinstallation. En förutsättning för att använda en token är en ledig USB-port och minst 128 MB RAM tillgängligt för installation av drivrutiner och programvara. Obs! Token fungerar endast på en Windows- eller Mac OS-datorer.

Certifikat inklusive PKI token

PDF certifikat på USB-tokens kommer automatiskt att levereras med ett token och motsvarande programvara för att installera och använda det token. Det finns inga extra kostnader.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up