Installation av kodsigneringscertifikat eller klientcertifikat

Denna handbok beskriver installationen av ett kodsignerings- eller klientcertifikat (e-post).

Hämta certifikat med pickup länk

När valideringen har skett, skickas en pickup länk till den e-postadressen där certifikatet är till för. Denna länk innehåller en unik kod så att rätt certifikat hämtas och kopplas till den tidigare skapade privata nyckeln. Länken bör öppnas på samma dator och samma webbläsare med vilken ordern gjordes. Endast på detta sätt, kommer certifikatet at automatiskt kopplas till den privata nyckeln. Efter att ha öppnat länken, kommer webbläsaren visar ett meddelande om att installationen har slutförts. Vart certifikatet har installerats, är beroende på vilken webbläsare som används:

Windows - När du använder IE eller Chrome för att installera certifikatet kommer certifikatet också vara tillgängligt under det personliga certifikatarkivet på datorn. Firefox installerar certifikatet endast i webbläsaren själv.

Mac - När du använder Safari eller Chrome för att installera certifikatet är certifikatet också direkt tillgängligt i inloggningsnyckelringen. Firefox installerar certifikatet endast i webbläsaren själv.

Exportera certifikat till en PFX / P12 format

Förutom certifikatet innehåller en PFX-fil även den privata nyckeln. Den fria återutgivning av en digital signatur är inte möjligt, därför rekommenderar vi efter att ha installerat ditt certifikat, skapa en säkerhetskopia av certifikatet i PFX / P12-format. Dessutom kräver vissa program detta format.

FireFox

Gå till Alternativ > Avancerat > Visa certifikat

Välj certifikatet under fliken personliga certifikat och exportera den till PFX / P12-format.

Chrome

Gå till Inställningar > Visa avancerade inställningar... > Hantera Certifikat

Välj certifikatet i fliken personliga certifikat och exportera den till PFX / P12-format.

Safari (Mac)

Öppna programmet Keychain Management från 'Verktyg' och välj inloggningsnyckelringen.

Välj certifikatet och exportera den till PFX / P12-format.

Internet Explorer

Gå till Internet Options > Content > Certificates

Välj certifikatet under fliken personliga certifikat och exportera den till PFX / P12-format.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up