Control Panel

  • Du kan skydda ditt konto ännu mer genom att aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA). Du kan ställa in 2FA för varje enskilda användare, inte på kontonivå. Du behöver ett sätt att autentisering...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.