Certifikatet använder endast 1024 bit root certifikat.

Certifikat som använder 1024 bit rotcertifikat anses inte längre säkra. Därför kommer denna typ av certifikat inte längre att lita på i de olika webbläsarna. Dessa kommer att blockera 1024 bit rotcertifikat (Firefox har släppt den här uppdateringen den 28 april 2014). Användarna ser ett felmeddelande efter att ha utfört den här uppdateringen när du besöker webbplatser som fortfarande använder SSL med denna typ av rotcertifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up