Intermediate certifikat saknas på servern

SSL-certifikat utges inte direkt av de rotcertifikat som lagras i webbläsarna, men av ett intermediate certifikat. Detta intermediate certifikat är en typ av certifikat som används av utgivare av certifikat (CA) för att underteckna klientcertifikat.

Webbläsaren ser bara ett certifikat som betrod om det kan spåras tillbaka till ett rotcertifikat som är känt av webbläsaren. För att spåra certifikatet tillbaka till ett av de kända rotcertifikat i webbläsaren måste alla intermediate certifikat skickas av webbservern till webbläsaren. Om servern inte gör det, kommer webbläsaren att ha problem med att koppla certifikatet till ett av de kända rotcertifikaten och visar ett fel att certifikatet inte är betrodd.

För att webbservern ska överföra root och intermediate certifikat måste de installeras på servern. Alla root och intermediate certifikat levereras av oss, men kan också laddas ner separat. Handböcker för installation av root och intermediate certifikat finns i vår knowledgebase. Observera att webbservern måste oftast startas om för att ladda certifikaten.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up