Certifikatet har installerats, men min smartphone visar ett felmeddelande.

Här är några vanliga fel och lösningar:

Felkod 0x85010014

Det här felet har en hel del möjliga orsaker. I denna manual beskrivs olika sätt att lösa detta problem.

Felkod 0x85030027

Servern är inställd att kräva klientcertifikat. När denna inställning ändras på servern bör problemet vara löst.

Kontakt med Xolphin

Är problemet fortfarande olöst? Vänligen kontakta oss. Skicka oss en beskrivning av problemet och relevant information, till exempel SSLDiag log filen, en skärmdump av felet, och eventuella loggfiler eller rapporter. Vi kommer då att titta på det och återkommer så snart som möjligt.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up