ADFS

  • Microsoft Active Directory Federation Services har ingen möjlighet att skapa en CSR. Du kan använda MMC för att skapa en CSR. OBS: välj Legacy Key som Template eftersom endast den fungerar med ADFS. För att skapa en CSR...

    Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up