Active Directory Federation Services - Skapa CSR

Microsoft Active Directory Federation Services har ingen möjlighet att skapa en CSR. Du kan använda MMC för att skapa en CSR.
OBS: välj Legacy Key som Template eftersom endast den fungerar med ADFS.

För att skapa en CSR genom MMC kan du använda denna manual

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up