Apache - Skapa CSR

Denna manual är för både Apache 1.x och 2.x.

Det krävs att generera en Certificate Signing Request (CSR) när du behöver beställa ett certifikat. Denna CSR kan genereras tillsammans med den privata nyckeln på din webbserver.

Apache 1.x och 2.x använder OpenSSL för att hantera sina certifikat och nycklar. Följande manual kan användas för att generera nyckeln och CSR:

OpenSSL - Skapa CSR

Om du använder Apache på Windows, ska OpenSSL också finnas. För att generera nyckeln och CSR med OpenSSL i Windows:

Starta en ny command prompt, navigera till OpenSSL katalogen och öppna OpenSSL.exe

Följ nu manualen OpenSSL - Skapa CSR

Du måste kopiera allt innehåll i den genererade CSR, inklusive begin- och end reglar, och använda detta när du beställer ett certifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up