Ändringar för Xolphin från och med 15 februari 2024

Xolphin är nu en del av Sectigo. Som en del av vår kontinuerliga strategi för att använda den senaste tekniken i våra valideringsprocesser och för att förbättra valideringstiderna för Xolphin-kunder, uppdaterar Sectigo Xolphin-plattformen och API:erna. Detta innebär dock att det kommer att ske ändringar i API:t för återförsäljare som säljer OV/EV SSL- och Code Signing-certifikat som utfärdats av Sectigo.

För mer information, se vår guide. För frågor, vänligen kontakta Xolphin Support

Apache

 • SSL version 2 har inte använts som standard för många år, och brukar endast installeras för stöd av äldre produkter. Det kan också vara en betydande säkerhetsrisk, så vi rekommenderar starkt att stänga av den. Mån...

  Mer

 • Server Name Indication är en utbyggnad av SSL (Secure Socket Layer) och TLS som, på början av en SSL handshake, indikerar vilken hostname klienten söker kontakt med. Genom detta är det möjligt att här fler SSL certifik...

  Mer

 • Denna manual är för både Apache 1.x och 2.x. Det krävs att generera en Certificate Signing Request (CSR) när du behöver beställa ett certifikat. Denna CSR kan genereras tillsammans med den privata nyckeln på din webb...

  Mer

 • Förbereda Innan du kan installera certifikatet måste du först beställa den hos oss. För det behöver du ett CSR. Du kan skapa den genom att följa anvisningarna på: Apache - Skapa CSR. Kopiera ditt certifikat till den ...

  Mer

 • Efter vi utfärdar certifikatet skickas den via e-post. Certifikatet kan även laddas ner i Control Panel. Certifikatfilen har samma namn som domännamnet vilket den är till för. Exempelvis www_xolphin_se.crt Förberedels...

  Mer

 • Installera ett SSL-certifikat i Apache 2.x / OpenSSL Innan du kan installera certifikatet måste du först beställa den hos oss. För det behöver du ett CSR. Du kan skapa den genom att följa anvisningarna på: Apache - Sk...

  Mer

 • Skapa certifikatdatabas Kör följande kommandot för att skapa certifikatdatabasen: certutil -N -d /katalog/till/certifikat/ Följande svar ska nu visas: Enter a password which will be used to encrypt your keys. The...

  Mer

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up