Apache - Ta bort lösenord från private key

Om en private key skyddas med lösenord, behöver Apache detta lösenord vid start. Detta kan vara irriterande när servern startar utan att någon är på plats som kan skriva in lösenordet.

Lösenordet kan tas bort med följande kommando:

[root@server cert]# openssl rsa -in encrypted_private_key.key -out private_key.key

Ersätt encrypted_private_key.key med namnet på din private key, och ersätta private_key.key med önskad filnamn för den nya private key utan lösenord.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up