Apache Mod nns - Skapa CSR

Skapa certifikatdatabas

 • Kör följande kommandot för att skapa certifikatdatabasen:
  certutil -N -d /katalog/till/certifikat/
  Följande svar ska nu visas:
  Enter a password which will be used to encrypt your keys.
  The password should be at least 8 characters long,
  and should contain at least one non-alphabetic character.
  Enter new password:
  Re-enter password:
 • Ange ett lösenord två gånger, innehåller minst 8 tecken och en siffra eller specialtecken.

Skapa CSR

 1. En CSR kan nu skapas med följande kommandot:
  certutil -R -s "CN=www.xolphin.se, O=Xolphin, L=Uttran, ST=Stockholmslän, C=SE" -o www_xolphin_se.req -a -g 2048 -d /katalog/till/certifikat/
  Svaret bör vara:
  Enter Password or Pin for "NSS Certificate DB":
 2. Här ska du ange samma lösenord som innan när du skapar databasen.
 3. Följande text ska visas:
  A random seed must be generated that will be used in the creation of your key.
  One of the easiest ways to create a random seed is to use the timing of keystrokes on a keyboard.
  To begin, type keys on the keyboard until this progress meter is full. DO NOT USE THE AUTOREPEAT FUNCTION ON YOUR KEYBOARD!
  Continue typing until the progress meter is full:
  |************************************************************|
  Finished. Press enter to continue:
  Generating key. This may take a few moments...
  Continue typing until the progress meter is full:
 4. Tryck på några tangenter på tangentbordet (inte hålla dem intryckta) tills indikatorn är full, och tryck enter.
 5. En fil skapas som ser ut som:
  Certificate request generated by Netscape certutil
  Phone: (not specified)
  Common Name: www.xolphin.se
  Email: (not specified)
  Organization: Xolphin
  State: Stockholmslän
  Country: SE
  -----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
  FWc94gDObGwakZtdQvDJSrMU2gSWa1DLHDXsHSWHa/wUJRQ2KKU8Z1/lW03CrFcb
  I1VM8PnczqskfC3b7LZ9vn2w5Yydkt6t2zUU9g/rWRTgNawlgPwIHUqUsc3T23fs
  <<< mer kod >>>
  hkiG9w0BAQUFAAOCAQEAUDQb8sKKgbMJTz0+FmiUnZW7AYciNwF50KT6vMJ7TB
  V/qrTMqErB+kluLFRYjWo+18pcrPfN3V5SPUUH4vuKJ8EH1staAccW2f/FSFZswr
  fsWjRGAG3pE0hWwob9aCYbT03n/E9CktfGhpZJ+rwerwec+=
  -----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up