Apache - Omdirigera HTTP till HTTPS

Följ stegen nedan för att konfigurera din Apache webbplats så den laddar helt i HTTPS.

Redirect med mod_alias

När det är möjligt att anpassa konfigurationen av Apache själv, kan du inkludera följande rad i din virtual host, för att vidarebefordra all trafik till HTTPS version av din webbplatsen.

 Redirect permanent "/" "https://www.example.com/"

Konfigurera en HTTPS webbplats

Om det inte är möjligt att modifiera konfigurationen till webbservern direkt, kan du använda mod_rewrite modulen för att skriva om alla webbadresser till HTTPS-versionen. Modulen kan aktiveras genom att lägga till följande rad i httpd.conf, om det fortfarande inte har gjorts:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Efter detta kan du ange att ett .htaccess fil kan overskriva serverconfigurationen. Detta gör du genom att lägga till: AllowOverride All till din virtual host. Detta är ofta också redan inställd

<VirtualHost *:80>
<Directory /var/www/>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

Genom att placera denna formulering i en .htaccess fil för www.xolphin.se:80 skickar Apache nu all trafik från HTTP till HTTPS. Innehållet i .htaccess filen ska innehålla följande regler att dirigera HTTP trafik till HTTPS-URL:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off 
RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301]

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up